Aixó és l'exercic 1 de l'examen!

aixó és un paragraf de color verd, justificat, amb la mida de 10px i amb el tipus de lletra de times new roman. També es una part de l'exercici numero 1 de l'examen de CSS