Si estas llegint aixó vol dir que està correcte!

Això és un paràgraf modificat